ZORLA İSTİFA ETTİRİLEN İŞÇİNİN HAKLARI

İŞÇİNİN ZORLA İSTİFA ETTİRİLMESİ İşçinin baskı altında istifa dilekçesi imzalaması, yani işçinin zorla istifa ettirilmesi genellikle işverenin ya da başka bir otoritenin işçi üzerinde uyguladığı olumsuz etkiler ya da baskılar sonucunda işçinin istifaya zorlanması anlamına gelir. Bu durum, İş Hukuku…

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI VE ŞARTLARI

İŞ KAZASI NEDİR? İş kazası; işyerinde, işçiyi fiziksel ya da psikolojik olarak zarara uğratan olaylardır. İş kazası tazminat davası; bir işverenin işyerinde çalışan işçinin iş ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına sorumlu işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle açılan…

UZAKTAN ÇALIŞMA DÜZENİNDE İŞÇİ VE İŞVEREN

UZAKTAN ÇALIŞMA DÜZENİNDE İŞÇİ VE İŞVEREN Covid-19 salgını ile birlikte ülkemizde ve dünyada gündem olan konulardan biri de uzaktan çalışma kavramıdır. Özellikle salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla sosyal mesafe uygulamasına geçilmesi ile uzaktan çalışma kavramı hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayar…

İŞE İADE DAVASI

İŞE İADE DAVASI İşe iade, sebepsiz yahut haksız nedenlerle işten çıkartılan işçinin aynı pozisyondan daha alt bir pozisyonda olmamak üzere işe iade davasını kazanması ve işverene başvuru yapması neticesinde tekrar işe başlatılmasıdır. İşe iade davası, 4857 Sayılı İş Kanunu’ muzda…

İŞYERİNDE MOBBİNG ve TAZMİNAT

İş Hukukunda Mobbing (Psikolojik Taciz) Okul, işyeri gibi İnsan topluluğun olduğu pek çok yerde astın üstte, üstün asta ya da aynı konumdaki kişilerin birbirlerini yıldırmaya, özgüven kırmaya yönelik hareket sergiledikleri görülebilir. İş hukukunda işyerinde işverenin aynı pozisyondaki işçilerden bir yada…

MOBBİNGDE İSPAT

MOBBİNGDE İSPAT Mobbingin yargıya taşınması öncesinde üzerinde önemle durulması gereken noktaların başında mobbingin ispatı gelmektedir. Mobbing mağduru öncelikle tıbbi ve psikolojik yardım almalıdır. Bu hem mağdura destek olacak hem de ispatını kolaylaştıracaktır. Mobbing sürecinde sürekli ve sıklıkla yaşanan baskı sonucu…

EVLİLİK SEBEBİYLE İSTİFA VE KIDEM TAZMİNATI

EVLİLİK SEBEBİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMASI 1. GİRİŞ Kıdem tazminatı işçilere tanınmış önemli bir haktır. Hizmet gösterdiği iş yerinden kendi isteği dışında çıkarılan işçinin geçmiş hizmetlerine karşı işveren tarafından kanunen ödenmesi gereken toplu paraya denir. Bir başka…