PAVYONA GİTMEK BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

Yargıtay’a göre eşlerden birinin pavyona gitmesi boşanma sebebidir. T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/20443 E., 2014/3624 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Çifteler Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ: 29.04.2013 Esas No:2012/170, Karar No:2013/93 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen,…

Şans oyunlarından kazanılan para eşlerin ortak edinilmiş malıdır: Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin emsal kararı

Kararın özeti: Eşlerden birinin evlilik birliği içinde evin gelirinden alarak oynadığı şans oyunlarından kazandığı ikramiyenin, ortak edinilmiş mal rejimine dahil olduğu ve boşanma halinde değer artış payı ve katılma alacağı olarak eşler arasında paylaştırılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Davacının ziynet eşyalarına…

Sanığın müşteki ile birlikte aynı iş yerinde çalıştığı ve olay günü iş yerinde müştekinin çantasının içinde bulunan şifresini daha önceden bildiği kredi kartını alıp ATM’den para çektiğinin anlaşılması karşısında, sanığın müştekiye ait banka kartını müştekinin rızasına aykırı olarak elinde tutmuş olması, ekonomik değeri bulunduğu konusunda kuşku bulunmayan menkul mal niteliğindeki banka kartı ile başka bir ATM cihazına gidip para çekmesi şeklinde gerçekleştirdiği eylemlerinde banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu yanında hırsızlık suçunun da oluşacağı gözetilmelidir.

Sanığın müşteki ile birlikte aynı iş yerinde çalıştığı ve olay günü iş yerinde müştekinin çantasının içinde bulunan şifresini daha önceden bildiği kredi kartını alıp ATM’den para çektiğinin anlaşılması karşısında, sanığın müştekiye ait banka kartını müştekinin rızasına aykırı olarak elinde tutmuş…

PTT’nin web sitesinden alınan kayıtlar ise bilgi amaçlı olup resmî belge niteliğindeki tebliğ mazbatası karşısında bu kayıtlara itibar edilmesi mümkün değildir.

PTT’nin web sitesinden alınan kayıtlar ise bilgi amaçlı olup resmî belge niteliğindeki tebliğ mazbatası karşısında bu kayıtlara itibar edilmesi mümkün değildir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2023/192Karar No: 2023/374Karar Tarihi: 26.04.2023 MAHKEMESİ: Ticaret MahkemesiEK KARAR TARİHİ: 15.06.2015SAYISI: 2014/359 E.,…

Sanığın, baldızı ile yapmış olduğu yüz yüze konuşmayı kaydedip, eşine karşı açmış olduğu boşanma davasına delil olarak sunması eylemi, hukuka aykırı bir davranış değildir.

Sanığın, baldızı ile yapmış olduğu yüz yüze konuşmayı kaydedip, eşine karşı açmış olduğu boşanma davasına delil olarak sunması eylemi, hukuka aykırı bir davranış değildir. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas No: 2018/8075Karar No: 2019/1860Karar Tarihi: 13.02.2019 Mahkemesi: Asliye Ceza MahkemesiSuç: Kişiler…

İlamsız icra takibine karşı icra emri çıkarılamaz.Takip talebine aykırı olarak gönderilen icra emri süreye tabi olmadan şikayet yolu ile iptal edilebilir.

İlamsız icra takibine karşı icra emri çıkarılamaz.Takip talebine aykırı olarak gönderilen icra emri süreye tabi olmadan şikayet yolu ile iptal edilebilir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No: 2018/2997Karar No: 2018/7203Karar Tarihi: 03.07.2018 MAHKEMESİ: İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası…