İcra ve İflas Hukuku

Burak Temizer Hukuk Bürosu olarak yurt içi ve yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere Türkiye’de ve gerekirse yurtdışında bağlantılı olduğumuz yabancı hukuk büroları aracılığıyla yurtdışında da hakları olan alacaklarının tahsili için gerekli hukuki hizmetler verilmektedir. İcra ve İflas Hukuku anlamında ana hedef, mümkün olan en kısa sürede, en az masrafla tüm alacağın tahsilidir. Bu kapsamda müvekkillerimize aşağıdaki alanlarda hizmet verilmektedir; 

  • Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi
  • Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takiplerinin Başlatılması
  • İhtiyati Haciz ve Tedbir Kararlarının Alınması İçin Yapılan Başvurular
  • İcra Hukuk Davaları, usul ve yasaya aykırı düzenlenmiş takip, ödeme emri ve icra emirlerinin iptali, usulsüz tebligat davaları vb
  • Menfi tespit davaları
  • İflas Yoluyla icra Takibi ve İflas Davaları
  • Ticari Şirketler İçin İflasın Ertelenmesi Başvuruları
  • İcra Ceza Davaları (Taahhüdü İhlal, Nafaka, Malvarlığını Azatlma, İflas İstememe, Haciz İhbarnamesine Yalan Beyan vb.)