YAPAY ZEKA VE ROBOTLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU

GİRİŞ Raymond Kurzweil, 20. yüzyılda yaşanan bütün gelişmelerin, 2000 yılındaki gelişme hızıyla yalnızca 20 yılda tamamlanabileceğini söylüyor — diğer bir deyişle, 2000 yılında gelişme hızı, 20. yüzyıldaki ortalama gelişme hızından beş kat daha hızlıydı. 20. yüzyıl değerinde bir gelişmenin 2000 ile 2014…

Soykırım Suçu (Uluslararası Hukuk ve TCK)

Soykırım suçu, uluslararası hukukta ve Türk Ceza Kanunu’nda önemli bir yere sahiptir. Bu suçun unsurları, cezaları ve yasal sorumlulukları detaylı olarak incelenmelidir. Ayrıca, soykırım suçu iddialarının incelenmesi, adaletin sağlanması ve uluslararası işbirliği konuları da oldukça önemlidir. Bu yazıda, soykırım suçuyla…

VERGİ KAÇAKCILIĞI SUÇU

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU Vergi kaçakçılığı suçu Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenen veya tutulan ve buna ek olarak saklanması ve ibraz edilmesi gereken defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak suçu oluşturan fiiller ve cezaları 4 grupta…

YAĞMA(GASP) SUÇU

Yağma Suçu | TCK m.148 (Gasp) Yağma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 148 – 150’inci maddelerinde düzenleme altına alınmıştır. Yağmanın uygulamadaki bir diğer ismi ise gasptır. Yağma (gasp) suçu; zilyetliği bir başkasına ait olan taşınır (menkul) bir malın cebir…

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK madde 134) İnsan sosyal bir varlık olması nedeniyle, toplumdaki diğer insanlar ile sürekli iletişim ve etkileşim halindendir. Bu nedenle hayatının bazı kısımlarını diğer insanlarla ile paylaşırken, bazı kısımlarının da yalınızca kendisine ait…