KİŞİNİN KENDİSİNE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİNE GERÇEĞE AYKIRI BEYANI VE SONUÇLARI

Borçlunun, üçüncü şahıslar nezdinde bulunan alacağını, alacaklıya ödemesi hükmünü amir İcra İflas Kanunu’nun 89. maddesi, 4. fıkrası ile gerçeğe aykırı bir beyan ile bu ihbarnameye itiraz eden üçüncü şahsın aynı kanunun 338. maddesi atfıyla cezalandırılabileceğini öngörmüştür.Haciz ihbarnamelerine gerçeğe aykırı beyan…