KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 22.04.2020 TARİH VE 2020/315 SAYILI KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22.04.2020 Tarih ve 2020/315 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte kişisel verileri işleyen veri sorumlularına başta sicile kayıt zorunluluğu…

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ

GİRİŞ Kişisel sağlık verileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Değiştirilen ve Eklenen Hükümler” başlıklı 30. maddesinin 7. fıkrasının atfıyla 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Bilgi Toplama, İşleme ve Paylaşma Yetkisi” başlıklı 47. maddesinde düzenlenmiştir. Çalışmamızın ilk bölümünde kişisel sağlık…