BİR MANEVİ HAK OLARAK ESERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI MEN ETME HAKKI

Eser, eser sahibinin kişiliğinin bir yansıması veya uzantısıdır.[1] Eser sahibi, eseri aracılığıyla kendini tanımlar ve toplumla bağlantı kurar. Eser ile sahibi arasındaki yakın duygusal ilişki nedeniyle eser sahibinin eser üzerindeki kişisel menfaatlerin korunması gerekir.[2] Kişiliğin yansıması olarak, eser, fiziki olarak bir başkasına…