KİRA TESPİT DAVASI

A. GENEL OLARAK Kira bedeli kira sözleşmesinin unsurlarından bir tanesidir. Taraflar kural olarak kira bedelini, borçlar hukukunda da temel ilke olan sözleşme serbestisi ilkesiyle, bir başka ifadeyle özgür iradeleri ile belirleyebilirler. Fakat özellikle kira sözleşmeleri özelinde, sözleşme serbestisini kısıtlayan ve…

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ve TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNİN GEÇERLİLİĞİ

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ve TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNİN GEÇERLİLİĞİ  1. TAHLİYE TAAHHÜDÜ Kira sözleşmesi hükümleri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili hükümlerde adi kira, konut ve çatılı işyeri kiraları ve ürün kirası sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Tahliye taahhütnamesi…