ZORLA İSTİFA ETTİRİLEN İŞÇİNİN HAKLARI

İŞÇİNİN ZORLA İSTİFA ETTİRİLMESİ İşçinin baskı altında istifa dilekçesi imzalaması, yani işçinin zorla istifa ettirilmesi genellikle işverenin ya da başka bir otoritenin işçi üzerinde uyguladığı olumsuz etkiler ya da baskılar sonucunda işçinin istifaya zorlanması anlamına gelir. Bu durum, İş Hukuku…

Vasiyetnameye Nasıl İtiraz Edebiliriz?

VASİYETNAMENİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI Vasiyetnamenin türlerine inmeden önce genel olarak vasiyet edebilmenin şartlarını belirtmekte fayda var. Ölüme bağlı tasarruf olan vasiyet edebilmek için de tasarruf ehliyetine sahip olmak gerekir. TMK m.502’de yer alan hükme göre vasiyet edebilmek için vasiyet eden kişinin…

YAPAY ZEKA VE ROBOTLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU

GİRİŞ Raymond Kurzweil, 20. yüzyılda yaşanan bütün gelişmelerin, 2000 yılındaki gelişme hızıyla yalnızca 20 yılda tamamlanabileceğini söylüyor — diğer bir deyişle, 2000 yılında gelişme hızı, 20. yüzyıldaki ortalama gelişme hızından beş kat daha hızlıydı. 20. yüzyıl değerinde bir gelişmenin 2000 ile 2014…

Şans oyunlarından kazanılan para eşlerin ortak edinilmiş malıdır: Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin emsal kararı

Kararın özeti: Eşlerden birinin evlilik birliği içinde evin gelirinden alarak oynadığı şans oyunlarından kazandığı ikramiyenin, ortak edinilmiş mal rejimine dahil olduğu ve boşanma halinde değer artış payı ve katılma alacağı olarak eşler arasında paylaştırılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Davacının ziynet eşyalarına…

KİŞİNİN KENDİSİNE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİNE GERÇEĞE AYKIRI BEYANI VE SONUÇLARI

Borçlunun, üçüncü şahıslar nezdinde bulunan alacağını, alacaklıya ödemesi hükmünü amir İcra İflas Kanunu’nun 89. maddesi, 4. fıkrası ile gerçeğe aykırı bir beyan ile bu ihbarnameye itiraz eden üçüncü şahsın aynı kanunun 338. maddesi atfıyla cezalandırılabileceğini öngörmüştür.Haciz ihbarnamelerine gerçeğe aykırı beyan…

BİR MANEVİ HAK OLARAK ESERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI MEN ETME HAKKI

Eser, eser sahibinin kişiliğinin bir yansıması veya uzantısıdır.[1] Eser sahibi, eseri aracılığıyla kendini tanımlar ve toplumla bağlantı kurar. Eser ile sahibi arasındaki yakın duygusal ilişki nedeniyle eser sahibinin eser üzerindeki kişisel menfaatlerin korunması gerekir.[2] Kişiliğin yansıması olarak, eser, fiziki olarak bir başkasına…