Bankanın 89/1 haciz ihbarnamesine verdiği cevapla, borçlunun verdiği bilginin uyuşmaması halinde, icra dairesi, borçlunun hesap ekstresini bankadan isteyebilir.

Bankanın 89/1 haciz ihbarnamesine verdiği cevapla, borçlunun verdiği bilginin uyuşmaması halinde, icra dairesi, borçlunun hesap ekstresini bankadan isteyebilir. İstanbul BAM 21. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/1522Karar No: 2022/724Karar Tarihi: 15.02.2022 DAVANIN KONUSU: Şikayet (İcra Memur Muamelesi) KARAR TARİHİ: 15/03/2022 KARARIN…

Kiracının tahliye taahhüdünü boş olarak verdiği ve üzerinin sonradan doldurulduğu iddiası dinlenmez. Zira belgeyi imzalamakla, boş olan kısmın ne şekilde doldurulacağını peşinen kabul etmiş sayılır.‬

Kiracının tahliye taahhüdünü boş olarak verdiği ve üzerinin sonradan doldurulduğu iddiası dinlenmez. Zira belgeyi imzalamakla, boş olan kısmın ne şekilde doldurulacağını peşinen kabul etmiş sayılır.‬ Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ‪Esas No: 2009/12238 ‬‪Karar No: 2010/2452‬‪Karar Tarihi: 08.03.2010 Mahalli mahkemesinden verilmiş…

İcra müdürü kendi verdiği karardan dönemez ise de, bilahare, daha önce verdiği kararın dosya kapsamı ve yasa hükmüne uygun olmadığını fark edip, onun yerine yasaya uygun olan kararı vermesine engel bir düzenleme de bulunmamaktadır.

İcra müdürü kendi verdiği karardan dönemez ise de, bilahare, daha önce verdiği kararın dosya kapsamı ve yasa hükmüne uygun olmadığını fark edip, onun yerine yasaya uygun olan kararı vermesine engel bir düzenleme de bulunmamaktadır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:…