İlamsız icra takibine karşı icra emri çıkarılamaz.Takip talebine aykırı olarak gönderilen icra emri süreye tabi olmadan şikayet yolu ile iptal edilebilir.

İlamsız icra takibine karşı icra emri çıkarılamaz.Takip talebine aykırı olarak gönderilen icra emri süreye tabi olmadan şikayet yolu ile iptal edilebilir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No: 2018/2997Karar No: 2018/7203Karar Tarihi: 03.07.2018 MAHKEMESİ: İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası…

İcra takibi başlamadan borcunu ödeyen ancak alacaklı veya vekiline haber etmeyen borçlu takip masrafları, icra vekalet ücreti ve faizden sorumlu olur.

İcra takibi başlamadan borcunu ödeyen ancak alacaklı veya vekiline haber etmeyen borçlu takip masrafları, icra vekalet ücreti ve faizden sorumlu olur. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/1771Karar No: 2017/3135Karar Tarihi: 08.03.2017 MAHKEMESİ:İcra Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ: Takibin Taliki veya İptali…

Bankanın 89/1 haciz ihbarnamesine verdiği cevapla, borçlunun verdiği bilginin uyuşmaması halinde, icra dairesi, borçlunun hesap ekstresini bankadan isteyebilir.

Bankanın 89/1 haciz ihbarnamesine verdiği cevapla, borçlunun verdiği bilginin uyuşmaması halinde, icra dairesi, borçlunun hesap ekstresini bankadan isteyebilir. İstanbul BAM 21. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/1522Karar No: 2022/724Karar Tarihi: 15.02.2022 DAVANIN KONUSU: Şikayet (İcra Memur Muamelesi) KARAR TARİHİ: 15/03/2022 KARARIN…

Tehir-i İcra Süreci Nasıl İşletilir? (Güncel 2024)

Tehir-i İcra Süreci Nasıl İşletilir? (Güncel 2024) 30/11/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile, tehir-i icra prosedürü değişmiştir. Değişen bu prosedür sonrası güncel prosedür aşağıdaki şekilde olmuştur. Aşağıda yer alan…

İcra müdürü kendi verdiği karardan dönemez ise de, bilahare, daha önce verdiği kararın dosya kapsamı ve yasa hükmüne uygun olmadığını fark edip, onun yerine yasaya uygun olan kararı vermesine engel bir düzenleme de bulunmamaktadır.

İcra müdürü kendi verdiği karardan dönemez ise de, bilahare, daha önce verdiği kararın dosya kapsamı ve yasa hükmüne uygun olmadığını fark edip, onun yerine yasaya uygun olan kararı vermesine engel bir düzenleme de bulunmamaktadır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:…