Ağır Ceza Mahkemesi, Türk yargı sisteminde önemli bir role sahiptir. Ağır Ceza Mahkemeleri, ciddi suçlarla ilgilenir ve bu suçlara ilişkin yargı yetkisine sahiptir. Ağır Ceza Mahkemesinin görevine giren suçlar, toplumda ciddi bir endişe yaratır ve bu nedenle bu mahkemelerde görülen davalar büyük bir önem taşır. Bu yazıda, ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar, yargı süreci ve cezaları gibi konuları ele alacağız.

Ağır Ceza Mahkemesi Nedir?

Ağır Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen ağır cezalara ilişkin davalara bakan bir mahkemedir. Genellikle ciddi suçlarla ilgili davaları görür ve bu suçlar, toplumda ciddi bir zarar potansiyeline sahip olduğundan dolayı ağır ceza mahkemelerine sevkedilir.

Ağır ceza mahkemeleri, genellikle özel yetişmiş hakimlerden oluşur ve suçun türüne göre farklılik gösteren yüksek cezaların verilmesinden sorumludurlar.

Bu mahkemeler, toplum düzenini ciddi şekilde tehdit eden suçları inceleyerek adil bir yargılama süreciyle karar verir. Ağır ceza mahkemesi, toplumun güvenliğini sağlamak ve suç işleyenleri caydırmak adına önemli bir rol üstlenir.

Ağır Ceza Mahkemesi Nedir? bölümünde ele alınan önemli konulardan biridir. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevleri Nelerdir? başlıklı bölümde bu konuya daha fazla detay verilecektir.

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

Ağır Ceza Mahkemesinin görevleri oldukça geniş kapsamlıdır. Bu mahkeme türü, ciddi suçlarla ilgili yargı yetkisine sahiptir ve belirli görevleri yerine getirir. Ağır Ceza Mahkemesinin görevleri şunlardır:

Ciddi Suçların Yargılanması: Ağır Ceza Mahkemeleri, adam öldürme, gasp, uyuşturucu ticareti gibi ağır suçları yargılar. Bu suçlar genellikle uzun süreli hapis cezaları ile cezalandırılır.

Özel Yetki: Ağır Ceza Mahkemeleri, diğer mahkemelerin görev alanına girmeyen ciddi suçları ele alır. Bu nedenle, özellikle ağır suçlarla ilgili dosyalar bu mahkemelerde görülmektedir.

Kararların İnfazı: Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararların infazı da yine bu mahkeme tarafından gerçekleştirilir. Kararların hukuka uygun bir şekilde infaz edilmesi sağlanır.

Ağır Ceza Mahkemesinin görevlerinden biri de toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işleyenleri adalet önünde hesap verebilir kılmaktır. Bu nedenle, ağır cezalar gerektiren suçlar bu mahkemelerde görülmektedir.

Bu görevlerin yerine getirilmesi, adil bir yargılama süreci ile suçluların cezalandırılmasını ve adaletin sağlanmasını amaçlar. Ağır Ceza Mahkemesinin görevine giren suçlar oldukça ciddi ve hassas olduğundan, bu mahkemelerin işleyişi büyük bir titizlikle yürütülür.

Ağır Ceza Mahkemesine Giren Suçlar Hangileridir?

Ağır Ceza Mahkemesi, ciddi suçlarla ilgilenen ve ceza hukuku alanında yetkili olan bir mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar, genellikle ağır cezaları gerektiren suçlardır. Bu suçlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Kasten İşlenen Suçlar: Cinayet, adam öldürme, kasten yaralama gibi suçlar ağır ceza mahkemesinin görev alanı içindedir.

Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçlar: Terör örgütü üyeliği, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya yönelik suçlar, ağır ceza mahkemesine giren suçlar arasındadır.

Cinsel Suçlar: Tecavüz, cinsel saldırı, çocuğa cinsel istismar gibi cinsel suçlar da ağır ceza mahkemesinin görev alanına dahildir.

Organize Suçlar: Organize suçlara karışanlar, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı gibi suçlar nedeniyle ağır ceza mahkemesinde yargılanırlar.

Bu suçlar, genellikle toplumda büyük infial yaratan ve ciddi cezaları gerektiren suçlardır. Ağır ceza mahkemesi, bu tür suçların adaletli bir şekilde yargılanmasından ve cezalandırılmasından sorumludur. Bu kapsamda, ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar oldukça ciddi sonuçları olan suçlardır. Bu nedenle, bu mahkemelerin işleyişi ve karar süreçleri büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Ağır Ceza Mahkemesi Süreci Nasıl İşler?

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarla ilgili süreç oldukça karmaşıktır. Bu sürecin genel adımlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Soruşturma Süreci

 • Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarla ilgili soruşturma polis veya savcı tarafından yürütülür.
 • Şüpheliler ifade vermeye çağrılır ve deliller toplanır.

Dava Açılması

 • Soruşturma sonucunda delillerin değerlendirilmesiyle dava açılır.
 • Dava dosyası ağır ceza mahkemesine sevk edilir.

Yargılama

 • Ağır ceza mahkemesinde duruşmalar yapılır, deliller sunulur ve tanıklar dinlenir.
 • Hakim, suçluların savunmalarını, delilleri ve tanıkları dinledikten sonra kararını verir.

Kararın İnfazı

 • Ağır ceza mahkemesinin verdiği hükümler gerekçeli karar ile taraflara tebliğ edilir.
 • Verilen cezaların infazı süreci başlar.

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarla ilgili süreç, adil bir yargılamayı ve suçluların cezalandırılmasını sağlamak adına titizlikle yürütülür. Bu süreçte, suçluların hakları ve adaletin sağlanması ön planda tutulur.

Ağır Ceza Mahkemesine Giren Suçlar İçin Verilen Cezalar Nelerdir?

Ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçlar, ciddi suçlar olarak kabul edilir ve bu suçlar için verilen cezalar da genellikle ağır olabilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar arasında cinayet, kasten yaralama, cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti gibi büyük çaplı suçlar bulunmaktadır. Bu suçlar için verilen cezalar da genellikle uzun hapis cezaları, ağır para cezaları veya hatta ölüm cezası olabilir.

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar:

 • Cinayet
 • Kasten yaralama
 • Cinsel saldırı
 • Uyuşturucu ticareti
 • Terör suçları

Bu suçlar için verilen cezalar, suçun türüne ve şiddetine göre değişebilir. Örneğin, bir cinayet suçu için hapis cezası ömür boyu hapis veya belirli bir süreli hapis cezası olabilirken, diğer suçlar için de benzer şekilde ağır cezalar verilebilir. Ayrıca, bazı durumlarda suçluların tazminat ödemeleri de kararlaştırılabilir.

Ağır ceza mahkemelerinin verdiği cezalar, suçluların toplumda caydırıcı bir etki oluşturması ve adaletin sağlanması amacıyla titizlikle belirlenir. Bu nedenle, ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar için verilen cezalar, genellikle diğer suçlara göre daha ağırdır ve caydırıcı nitelik taşır. Bu sayede toplumda suç işleme eğilimi azaltılmaya çalışılır.

Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Süreci Nasıl İşler?

Ağır ceza mahkemelerinde verilen kararlara karşı itiraz süreci, mahkeme kararının taraflarca uygun görülmemesi durumunda başvurulabilecek bir haktır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunmaktadır:

 • İtiraz sürecinin başlatılabilmesi için kararın taraflara tebliğ edilmesi ve kararın kesinleşmesi gerekmektedir.
 • İtiraz, kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yapılmalıdır.
 • İtiraz dilekçesi, mahkemece verilen kararın gerekçelerine yönelik detaylı bir şekilde hazırlanmalı ve itiraz edilecek noktalar açıkça belirtilmelidir.
 • İtiraz süreci sonucunda Yargıtay tarafından kararın onanması, kısmen veya tamamen bozulması gibi farklı sonuçlar ortaya çıkabilir.

Ağır ceza mahkemelerine yapılan itiraz sürecinde adil bir şekilde savunma yapılabilmesi için uzman bir avukatın destek alınması önemlidir. Bu süreçte hukuki ayrıntıların doğru şekilde ele alınması, kararın yeniden gözden geçirilmesi ve adaletin sağlanması adına kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, itiraz süreci titizlikle yürütülmelidir.

Ağır Ceza Mahkemesi Kararlarına Karşı Yargıtay Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ağır ceza mahkemesi kararlarına karşı Yargıtay’a başvurmak isteyen kişilerin belirli adımları takip etmeleri gerekmektedir. Bu süreci anlamak ve başvuruyu doğru bir şekilde yapabilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz önemlidir:

İlk olarak, ağır ceza mahkemesinin verdiği kararın Yargıtay’a temyiz edilebilir bir konu olup olmadığını değerlendirmelisiniz. Yargıtay, genellikle hukuki yanlışlıkların düzeltilmesi amacıyla başvurulan bir mercidir.

Yargıtay başvurusu için belirli bir süre sınırlaması bulunmaktadır. Ağır ceza mahkemesi kararına karşı temyiz başvurusu yapabilmek için kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dilekçenizi Yargıtay’a ulaştırmalısınız.

Dilekçenizi hazırlarken, gerekli belgeleri eklemeyi unutmamalısınız. Kararın bir örneği, mahkeme dosyasının bir kopyası ve gerekli diğer belgeler, başvurunun geçerliliği için önemlidir.

Bu adımları takip ederek, ağır ceza mahkemesi kararlarına karşı Yargıtay’a başvurmak için gereken adımları tamamlayabilirsiniz. Bu süreçte, bir avukattan da destek almanız, başvurunuzun doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır.

Ağır Ceza Mahkemesi Kararları Ne Kadar Sürede Kesinleşir?

Ağır ceza mahkemeleri, suçla ilgili kararlarını verirken belirli süreler içerisinde hareket etmek zorundadır. Bu süreler, adaletin hızlı bir şekilde yerine getirilmesini ve mağdurların uzun süreler boyunca belirsizlik içerisinde kalmamasını sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

Ağır ceza mahkemesinin verdiği kararların ne kadar sürede kesinleşeceği, dosyanın özelliklerine, mahkemenin yoğunluğuna ve itiraz süreçlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Genellikle, kararın kesinleşme süreci şu adımları içerebilir:

 • Kararın yazılması ve taraflara tebliği
 • İtiraz süreci
 • Yargıtay incelemesi
 • Kesinleşme ve infaz aşaması

Ağır ceza mahkemeleri, genellikle dosyanın karmaşıklığına bağlı olarak kararlarını 1 ila 3 yıl arasında kesinleştirebilmektedir. Ancak her dosya için bu süre değişkenlik gösterebilir. Bu süreç, adaletin en doğru şekilde yerine getirilmesi ve tüm tarafların haklarının korunması amacıyla titizlikle yürütülmektedir. Bu süreçte, avukatlar ve taraflar, kararın kesinleşme süreci hakkında detaylı bilgi almak amacıyla mahkeme ile iletişime geçebilirler.

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar konusunda kesinleşme süreci, adaletin sağlıklı bir şekilde işlemesini ve toplumda huzurun devam etmesini sağlamak adına oldukça önemlidir.

Ağır Ceza Mahkemesi Kararları Nasıl Uygulanır?

Ağır ceza mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar, çeşitli infaz kurumları aracılığıyla uygulanır. Bu kararların uygulanma süreci aşağıdaki adımlarla gerçekleşir:

Kararın Tebliği ve İnfaz Kurumuna Bildirilmesi:

 • Ağır ceza mahkemesinin verdiği karar, yazılı olarak taraf ve avukatlara tebliğ edilir. Ayrıca karar, ilgili infaz kurumuna da bildirilir.

İnfaz Tetkik Hakimliği Süreci:

 • Kararın infazı için gerekli işlemler, infaz tetkik hakimliği tarafından yürütülür. Mahkeme kararının uygulanabilirliği ve infaz süreci bu aşamada incelenir.

Hükümlünün İnfaz Kurumuna Nakli:

 • Kararın kesinleşmesi ve infaz sürecinin başlamasıyla birlikte hükümlü, ilgili infaz kurumuna nakledilir.

Uygulamaya Geçirme Süreci:

 • İnfaz kurumu, ağır ceza mahkemesinin verdiği hükme uygun şekilde gerekli infaz işlemlerini gerçekleştirir. Bu süreçte hükümlünün hakları ve infaz kuralları göz önünde bulundurulur.

Ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçlar kapsamında verilen kararların uygulanması, adil ve etkin bir süreçle yürütülerek adaletin sağlanmasına yönelik önemli bir aşamadır.

Ağır Ceza Mahkemesi Kararlarının İnfazı Nasıl Gerçekleşir?

Ağır ceza mahkemeleri tarafından verilen kararların infazı, kararın türüne ve suçun niteliğine göre farklılık gösterebilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar, ciddi suçlar olduğundan dolayı alınan kararların infazı da titizlikle gerçekleştirilir. İnfaz süreci şu adımlardan oluşur:

Kararın Kesinleşmesi: Ağır ceza mahkemesinin verdiği karar, temyiz süreci tamamlandıktan ve kesinleştikten sonra infaz aşamasına geçer.

Cezaevi İnfazı: Hükümlü, ağır ceza mahkemesinin verdiği karara göre belirlenen cezaevine sevkedilir. Burada cezasını infaz eder.

Denetimli Serbestlik: Bazı durumlarda mahkeme, cezanın belli bir kısmının denetimli serbestlik kapsamında infaz edilmesine karar verebilir. Bu durumda hükümlü, belirli şartlara uymak kaydıyla cezasının bir kısmını serbest bir şekilde geçirebilir.

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar için verilen kararların infazı, adaletin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için özenle takip edilir. Bu süreçte hükümlünün hakları da göz önünde bulundurulur.

Sıkça Sorulan Sorular

Ağır Ceza Mahkemeleri hangi suçlarla ilgilenir?

Ağır Ceza Mahkemeleri, cinayet, kasten öldürme, cinsel saldırı, terör suçları, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı gibi ağır ve ciddi suçlarla ilgilenir. Bu suçlara ilişkin yargı yetkisi Ağır Ceza Mahkemeleri’ne aittir.

Neden ağır ceza mahkemeleri kurulmuştur?

Ağır Ceza Mahkemeleri, ağır ve ciddi suçlar için özel olarak kurulmuş mahkemelerdir. Bu tür suçlarla ilgilenmek ve adaletin hızlı bir şekilde sağlanmasını sağlamak amacıyla kurulmuşlardır. Ayrıca, adliye sisteminin iş yükünü azaltmak ve uzmanlaşmış bir yargılamayı sağlamak amacıyla da kurulmuşlardır.

Ağır ceza mahkemesinin yetki alanı nedir?

Ağır Ceza Mahkemeleri, cinayet, cinsel saldırı, uyuşturucu kaçakçılığı, terör suçları gibi ağır ve ciddi suçlara ilişkin yargı yetkisine sahiptir. Bu mahkemeler, bu suçlarla ilgili davalara bakmakla ve hüküm vermekle görevlidir.

Ağır ceza mahkemesi davaları ne kadar sürer?

Ağır ceza mahkemelerindeki dava süreçleri, davanın karmaşıklığına, delil durumuna ve dava konusu suçun ciddiyetine göre farklılık gösterir. Bu nedenle, bir davanın ne kadar süreceği önceden belirlenemez. Ancak, ağır ceza mahkemeleri, adaletin hızlı bir şekilde sağlanması için gerekli adımları atarak dava süreçlerini hızlandırmaya çalışırlar.

Avukat Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı Şişli İstanbul

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir