Süresinde temyiz isteminde bulunan katılanın şikâyetten vazgeçmesi halinde, katılma kararı hükümsüz kalır ve katılanın kararı temyiz etme hak ve yetkileri sona erer.

Süresinde temyiz isteminde bulunan katılanın şikâyetten vazgeçmesi halinde, katılma kararı hükümsüz kalır ve katılanın kararı temyiz etme hak ve yetkileri sona erer. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas No: 2022/11502Karar No: 2023/116Karar Tarihi: 12.01.2023 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesinin,…

Bankanın 89/1 haciz ihbarnamesine verdiği cevapla, borçlunun verdiği bilginin uyuşmaması halinde, icra dairesi, borçlunun hesap ekstresini bankadan isteyebilir.

Bankanın 89/1 haciz ihbarnamesine verdiği cevapla, borçlunun verdiği bilginin uyuşmaması halinde, icra dairesi, borçlunun hesap ekstresini bankadan isteyebilir. İstanbul BAM 21. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/1522Karar No: 2022/724Karar Tarihi: 15.02.2022 DAVANIN KONUSU: Şikayet (İcra Memur Muamelesi) KARAR TARİHİ: 15/03/2022 KARARIN…

Sevgili iken sosyal medya üzerinde yayınlanan fotoğrafların sevgililik bittikten sonra talep halinde kaldırılmaması, verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçunu oluşturur.

Sevgili iken sosyal medya üzerinde yayınlanan fotoğrafların sevgililik bittikten sonra talep halinde kaldırılmaması, verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçunu oluşturur. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas No: 2017/150Karar No: 2017/6231Karar Tarihi: 13.09.2017 Mahkemesi:Asliye Ceza MahkemesiSuç: Özel hayatın gizliliğini…

Davalı erkeğin kendisini yoksulluktan kurtaracak derecede düzenli ve sürekli geliri bulunmaması halinde, erkek, kadına yoksulluk nafakası ödemekle yükümlü tutulamaz.

Davalı erkeğin kendisini yoksulluktan kurtaracak derecede düzenli ve sürekli geliri bulunmaması halinde, erkek, kadına yoksulluk nafakası ödemekle yükümlü tutulamaz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/12929 Karar No: 2018/2752Karar Tarihi: 28.02.2018MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiDAVA TÜRÜ : BoşanmaTaraflar arasındaki davanın…