Sanığın müşteki ile birlikte aynı iş yerinde çalıştığı ve olay günü iş yerinde müştekinin çantasının içinde bulunan şifresini daha önceden bildiği kredi kartını alıp ATM’den para çektiğinin anlaşılması karşısında, sanığın müştekiye ait banka kartını müştekinin rızasına aykırı olarak elinde tutmuş olması, ekonomik değeri bulunduğu konusunda kuşku bulunmayan menkul mal niteliğindeki banka kartı ile başka bir ATM cihazına gidip para çekmesi şeklinde gerçekleştirdiği eylemlerinde banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu yanında hırsızlık suçunun da oluşacağı gözetilmelidir.

Sanığın müşteki ile birlikte aynı iş yerinde çalıştığı ve olay günü iş yerinde müştekinin çantasının içinde bulunan şifresini daha önceden bildiği kredi kartını alıp ATM’den para çektiğinin anlaşılması karşısında, sanığın müştekiye ait banka kartını müştekinin rızasına aykırı olarak elinde tutmuş…

Sanığın, baldızı ile yapmış olduğu yüz yüze konuşmayı kaydedip, eşine karşı açmış olduğu boşanma davasına delil olarak sunması eylemi, hukuka aykırı bir davranış değildir.

Sanığın, baldızı ile yapmış olduğu yüz yüze konuşmayı kaydedip, eşine karşı açmış olduğu boşanma davasına delil olarak sunması eylemi, hukuka aykırı bir davranış değildir. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas No: 2018/8075Karar No: 2019/1860Karar Tarihi: 13.02.2019 Mahkemesi: Asliye Ceza MahkemesiSuç: Kişiler…

Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz.

Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti; toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer kısmı göz ardı edilerek ulaşılan kanaate ya da herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir…

Ceza mahkûmiyeti; toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer kısmı göz ardı edilerek ulaşılan kanaate ya da herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat, hiçbir şüphe ya da başka türlü oluşa imkân vermemelidir. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir.

Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti; toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer kısmı göz ardı edilerek ulaşılan kanaate ya da herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir…

Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir.

Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti; toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer kısmı göz ardı edilerek ulaşılan kanaate ya da herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir…

Zorunlu olmasına karşın aracında kış lastiği bulunmayan, lastiklerine zincir takılı olmayan ve mevcut hızını yol şartlarına göre ayarlamayarak, bir kişinin ölümüne sebebiyet verilen olayda; sanık, suçu bilinçli taksirle işlemiştir.

Zorunlu olmasına karşın aracında kış lastiği bulunmayan, lastiklerine zincir takılı olmayan ve mevcut hızını yol şartlarına göre ayarlamayarak, bir kişinin ölümüne sebebiyet verilen olayda; sanık, suçu bilinçli taksirle işlemiştir. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas No: 2019/9401Karar No: 2021/722Karar Tarihi: 26.01.2021…

Dava dilekçesinde talep konusu yapılmayan bir işçilik alacağı, dava konusu alacaklarla aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğmak şartıyla, ayrıca bu alacağa ilişkin peşin harç yatırılmak kaydıyla kısmi ıslahla talep edilebilir.

Dava dilekçesinde talep konusu yapılmayan bir işçilik alacağı, dava konusu alacaklarla aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğmak şartıyla, ayrıca bu alacağa ilişkin peşin harç yatırılmak kaydıyla kısmi ıslahla talep edilebilir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2022/10541Karar No: 2022/10151Karar Tarihi:…

Asıl dava temyize tabi olsa da Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçtikten sonra açılan ve asıl dava ile birleşen katılma alacağı davası, asıl davadan bağımsız ve yeni bir dava olduğundan istinaf incelemesine tabidir.

Asıl dava temyize tabi olsa da Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçtikten sonra açılan ve asıl dava ile birleşen katılma alacağı davası, asıl davadan bağımsız ve yeni bir dava olduğundan istinaf incelemesine tabidir. Esas No: 2022/10449Karar No: 2023/2551Karar Tarihi: 18.05.2023 MAHKEMESİ:…

Davalı tarafından cevap dilekçesinde tebligatın geçersizliğinin ileri sürülmemiş olması veya bir öğrenme tarihinin bildirilmemiş olması usûlsüz yapılan tebligatı kendiliğinden geçerli hale getirmez.

Davalı tarafından cevap dilekçesinde tebligatın geçersizliğinin ileri sürülmemiş olması veya bir öğrenme tarihinin bildirilmemiş olması usûlsüz yapılan tebligatı kendiliğinden geçerli hale getirmez. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No: 2022/9998Karar No: 2023/465Karar Tarihi: 08.02.2023 Taraflar arasındaki davacı erkek tarafından açılan boşanma…

Yapılan keşif sırasında sanığın hakime söylediği “Sen beni bekletiyorsun, iki saattir seni bekliyorum, seni beklemek zorunda değilim, bizim de hakim akrabamız var, biz çok hakim gördük, ne gecikiyorsun, seni beklemek zorunda değilim, işe gitmediğim için 100 liradan oldum, burası babamın evi babamı evden çıkartamazsınız” şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde hakaret suçunu oluşturmaz.

Yapılan keşif sırasında sanığın hakime söylediği “Sen beni bekletiyorsun, iki saattir seni bekliyorum, seni beklemek zorunda değilim, bizim de hakim akrabamız var, biz çok hakim gördük, ne gecikiyorsun, seni beklemek zorunda değilim, işe gitmediğim için 100 liradan oldum, burası babamın…