Hayatımızdaki en zor kararlardan biri, hiç kuşkusuz, birlikte geçirilen yılların ardından "boşanma davası" açma noktasına gelmektir. Bu kararı almadan önce önünüzde sayısız soru ve belirsizlik bulunmaktadır. Boşanma sürecinin nasıl işlediği, mal paylaşımının nasıl yapılacağı, çocukların velayeti ve nafaka gibi konular kafa karıştırıcı olabilir. Dahası, psikolojik destek alma ihtiyacı ve bu sürecin duygusal etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. İşte size bu karmaşık süreci daha iyi anlamanız ve kendinizi ihtiyaç duyulan her açıdan donanımlı hissetmeniz için gerekli bilgileri sunacak bir rehber. Boşanma davası açmadan önce, hukuksal ve kişisel hazırlıklarınızı eksiksiz yapmanız için bilmeniz gereken her şey bu yazımızda.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma süreci, çiftler için hem duygusal hem de hukuki olarak zorlayıcı bir dönem olabilir. Boşanma davası açmadan önce atmanız gereken adımlar, davanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için büyük önem taşır.

Öncelikle boşanma davası açmak isteyen kişinin bir avukat ile görüşerek hukuki süreci başlatması önerilir. Ancak bu zorunlu değildir ve kişi, isterse kendisi de dava açabilir. Boşanma davasının resmi olarak başlaması için;

 • Dilekçe Hazırlama: Boşanmak isteyen eşin, mahkemeye sunmak üzere boşanma dilekçesi hazırlaması gerekir. Bu dilekçede boşanma sebepleri ve talepler açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Dilekçeyi Mahkemeye Sunma: Dilekçe, eşlerin son altı aydır birlikte yaşadıkları yerdeki aile mahkemesine sunulur. Eğer eşler farklı yerlerde yaşıyorsa, her iki yerdeki mahkeme de yetkili kabul edilir.
 • Dava Sürecinin Başlaması: Mahkeme, dilekçeyi ve eklenen belgeleri inceleyerek davanın kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Kabul edilirse dava süreci başlar ve taraflar mahkemeye çağrılır.

Boşanma davası açılırken dikkate alınması gereken başlıca hususlar şunlardır:

 • Evlilik birliğinin temelden sarsıldığının kanıtlanması,
 • Tarafların mal paylaşımı ve varsa çocukları hakkında anlaşmaya varmış olmaları,
 • Boşanma süreci boyunca hak kaybına uğramamak için hukuki yolların doğru kullanılması.

Bunların yanında, dava açılırken mutlaka evlilik birliği içinde yaşanmış olan olaylar ve mevcut durum dikkate alınmalıdır. Boşanma sürecinde adil bir sonuç almak için, yaşananları ve beklentileri doğru bir şekilde ifade etmek ve hukuki yeterlilik sağlamak önem taşır.

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Boşanma davası sürecinde eşler arasında en hassas konulardan biri mal paylaşımıdır. Türk Medeni Kanunu’na göre, mal paylaşımı işlemleri, evlilik birliği içinde kazanılan malların tespit edilmesi ve paylaşılması esasına dayanır. Boşanmadan önce bu meseleyi iyi anlamak ve haklarınızı bilmek büyük önem taşır.

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Çoğu evlilikte uygulanan standart mal rejimi budur. Evlilik içinde edinilen mallar (ev, araba, hisse senedi vb.) her iki eşin de ortak malı sayılır ve boşanma halinde eşit olarak paylaşılır.
 • Mal Ayrılığı Rejimi: Eşler, bu rejimi evlilik sözleşmesi ile belirleyebilirler. Böyle bir durumda, her eş kendi malını yönetir ve boşanma halinde bu mallar paylaşılmaz.

Boşanma davasında mal paylaşımını kolaylaştırmak ve anlaşmazlıkları önlemek için şu adımlar atılabilir:

 • Eksiksiz Mal Listesi: Ortak mal ve borçların detaylı bir listesini yapmak.
 • Değerleme: Ortak malların değerinin uzman bir değerlendirici tarafından belirlenmesi.
 • Anlaşma Yolunu Tercih Etmek: Mahkemeye gitmeden önce medeni yollarla anlaşmaya varmaya çalışmak.

Aşağıda, mal paylaşımını açıklıkla gösterebilecek tipik bir karşılaştırmalı tablo bulunmaktadır:

Ortak Malın Türü Eş A’ya Düşen Pay Eş B’ye Düşen Pay
Ev %50 %50
Araba %50 %50
Banka Hesabı %50 %50

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, her bir ortak malın türü ve paylaşım oranı açıkça belirlenmelidir. Boşanma davası sırasında bu tip bir düzen, anlaşmazlıkların ve yanlış anlamaların önüne geçebilir ve boşanma sürecini daha adil ve düzenli hale getirebilir.

Çocuk Velayeti ve Nafaka Konuları

Boşanma davası sürecinde, çocukların velayeti ve nafaka, en hassas değerlendirilmesi gereken konulardır. Ebeveynlerin her ikisi için de çocuklarının iyiliği en önemli önceliktir. Bu kritik aşamada, aile içi iletişim ve anlaşma büyük önem taşır.

 • Çocukların Velayeti: Yargı, çocuğun ya da çocukların menfaatini gözeterek bir karar verir. Bu kararda çocukların yaşı, eğitimi, sağlık durumu ve her iki ebeveynle olan ilişkisi gibi birçok faktör değerlendirilir.
 • Nafaka Ödemeleri: Boşanma davası neticesinde, ebeveynden birine çocuğun bakımı için maddi destek sağlanması gerekebilir. Bu destek, çocuğun ve ebeveynin ihtiyaçları, ebeveynin gelir durumu ve genel yaşam standartları doğrultusunda belirlenir.

Anne veya baba, velayet davasında birbirlerine karşılıklı iddialarla yaklaşabilirler, ancak unutmamak gerekir ki, bu süreçte en ideal olan çocukların psikolojik ve fiziksel sağlığının korunmasıdır.

Boşanma davasının tarafları, çocuk velayeti ve nafaka konularında mutabakata varabilmek için gerekirse bir aile hukuku danışmanından yardım alabilirler. Bu, hem dava sürecini hızlandırabilir hem de çocuklar için en sağlıklı çözümlerin bulunmasına yardımcı olabilir.

Boşanma davası sürecinde velayet ve nafaka meseleleri, uzlaşma ve adaletli bir yaklaşım gerektirir. Unutulmamalıdır ki, alınacak her karar, çocukların geleceğini doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden, bu süreçte sağduyulu olmak ve çocukların en iyi çıkarlarını her şeyin üstünde tutmak büyük önem arz eder.

Boşanma Davasında Psikolojik Destek

Boşanma davası, kişilerin yaşamında oldukça zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Bu süreçte, hem duygusal hem de psikolojik olarak destek almak, bireylerin daha sağlıklı kararlar verebilmesine yardımcı olabilir. İşte bu noktada, boşanma sürecinde psikolojik destek almanın önemi devreye girer.

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Boşanma sürecinde, hissedilen olumsuz duyguların yönetilmesi için profesyonel bir psikoloğa başvurmak faydalı olabilir. Psikolojik danışmanlık hizmetleri:

 • Duygusal dalgalanmaların düzenlenmesine,
 • Stresin ve anksiyetenin azaltılmasına,
 • Geleceğe dair sağlam planlar yapılabilmesine,
 • Kendini ifade edebilme ve duygusal ihtiyaçların karşılanmasında fayda sağlar.

Destek Grupları ve Sosyal Ağlar

Kişiler, benzer tecrübeler yaşayan bireylerle bir araya gelebileceği destek gruplarına katılarak, tecrübelerini paylaşabilirler. Sosyal ağlar, insanların birbirleriyle empati kurmasına ve yalnız olmadıklarını hissetmelerine olanak tanır.

Aile ve Arkadaşlarla İletişim

Aile ve dostlar, zor zamanlarda güvenilir birer destek kaynağıdır. Boşanma sürecinde onlardan yardım istemek ve duygusal destek almak, psikolojik sağlamlığı korumada önemlidir.

Boşanma davası sırasında psikolojik destek şu yollarla da alınabilir:

 • Kişisel Gelişim Kitapları ve Yazıları: Bu materyaller, bireylerin kendilerini geliştirme ve zorluklarla baş etme konusunda rehberlik edebilir.
 • Meditasyon ve Spor: Zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamaya yardımcı olur, stresi azaltır ve kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlar.

Özetle, boşanma süreci zihinsel olarak oldukça meşakkatli ve tükenmeye sebebiyet verebilir. Bu nedenle, "boşanma davası" sırasında alınacak psikolojik destek, kişinin bu zor dönemi daha sağlıklı bir şekilde atlatmasını sağlar ve yeni bir başlangıç için kuvvetli zemin hazırlar.

Boşanma Davası Açmadan Önce Yapılması Gerekenler

Boşanma davası açmayı düşünen pek çok kişi için sürecin nasıl işlediği ve nereden başlamaları gerektiği önemli bir konudur. İşte boşanma sürecine girerken atılması gereken adımlar:

 • Öncelikli olarak duygusal hazırlık: Boşanma, kişisel ve duygusal olarak zor bir süreçtir. Bu sürece hazır olup olmadığınızı değerlendirmek için zaman ayırın.
 • Hukuki danışmanlık alın: Boşanma davası açmadan önce alanında uzman bir avukat ile görüşmek oldukça önemlidir. Avukatınız süreci size açıklayarak, haklarınızın korunmasını sağlayacaktır.
 • Finansal durumu gözden geçirin: Boşanmanın mali yönlerini düşünmek, gelecek adına önemli bir adımdır. Ortak hesaplar, varlıklar ve borçlar dikkatlice incelenmelidir.
 • Evraklarınızı hazırlayın: Kimlik belgeleri, tapu kayıtları, banka hesap dökümleri gibi resmi evrakların toplanması gerekmektedir.
 • Çocukların durumunu düşünün: Eğer çocuklarınız varsa, onların durumu ve geleceği en hassas konulardan biridir. Velayet ve nafaka gibi konuları önceden planlamak önem taşımaktadır.

Bu adımların her biri, boşanma davası sürecini daha yönetilebilir kılmak için atılacak sağlam temellerdir. Unutmayın, boşanma sadece hukuki bir süreç değil, aynı zamanda kişisel bir yolculuktur. Bu nedenle, her iki yönü de dikkate alarak hareket etmek, sürecin daha sağlıklı ilerlemesine katkı sağlayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası açmadan önce hangi evraklar hazırlanmalıdır?

Boşanma davası açmadan önce hazırlamanız gereken temel evraklar şunlardır: Nüfus cüzdanı fotokopisi, evlilik cüzdanı, varsa anlaşmalı boşanma halinde eşler arasındaki protokol, varsa mal paylaşımına ve çocukların velayetine dair belgeler, eğer eşinizin şiddetli davranışları varsa bu durumu destekleyen belge ve raporlar. Bunların dışında, avukatınızın talep edebileceği özel belgeler de olabilir.

Boşanma davası ne kadar süre içinde sonuçlanır?

Boşanma davasının süresi, davanın niteliğine ve yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle birkaç ay içerisinde sonuçlanabilirken, çekişmeli boşanma davaları duruma ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak birkaç yıl sürebilir. Ancak genel olarak, çekişmeli boşanma davalarının ortalama süresi 6 ay ile 1,5 yıl arasında değişmektedir.

Boşanma davası açmak için avukat tutmak zorunlu mudur?

Türkiye’de boşanma davası açarken avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak, hukuki süreçler, mevzuat hakkında bilgi eksikliği ve duygusal faktörler göz önünde bulundurulduğunda, profesyonel yardım almak çoğu zaman daha yararlı olabilmektedir. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında avukatının rehberliği ve desteği büyük önem taşımaktadır.

Boşanma durumunda çocuk velayeti nasıl karara bağlanır?

Çocuk velayeti, çocuğun menfaatlerini gözeterek ve her bir ebeveynin çocuğu yetiştirme kapasitesi dikkate alınarak mahkeme tarafından kararlaştırılır. Genelde, çocuğun yaşı, fiziksel ve zihinsel sağlığı, eğitimi, ebeveynlerin maddi ve manevi durumları gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Anlaşmalı boşanmalarda ebeveynler arasında önceden belirlenen velayet düzenlemeleri de mahkeme tarafından onaylanabilir.

Boşanma davasında mal paylaşımı nasıl yapılır?

Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik birliği içinde edinilmiş malların paylaşımı esas alınır. Her iki eş de bu mallarda eşit haklara sahip olup, boşanma sürecinde bu malların paylaştırılması gündeme gelir. Kişisel mal varlıkları ise paylaşıma dahil edilmez. Paylaşım sırasında mal varlıklarının değeri, edinilme tarihleri ve evlilik süresi gibi faktörler dikkate alınarak yapılır. Anlaşmalı boşanmalarda eşler arasında varılmış bir anlaşma mahkeme tarafından kabul edilebilir fakat çekişmeli boşanmalarda mahkeme bu kararı verir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir