Ağır Ceza Mahkemesi; adalete duyulan ihtiyacın bir yansıması olarak kompleks bir yargı sürecine sahiptir ve her bir aşaması titizlikle işler. Bu mahkemelerde görülen davaların hayati önem taşıdığını ve genellikle toplum için ciddi sonuçlar doğurduğunu düşündüğümüzde, sürecin nasıl işlediğini anlamak da o denli önem kazanır. Bu yazımızda, davanın açılmasından başlayarak, delil toplama, tanık dinleme ve son olarak karar verme aşamalarına kadar Ağır Ceza Mahkemesi sürecinin her bir adımını detaylandıracağız. İddianamenin hazırlanmasından temyize kadar olan yolculuğu anlamak için hazırsanız, adaletin bu dikkat çekici işleyişine birlikte göz atalım.

Ağır Ceza Mahkemelerinin Görev Tanımı ve Yetkileri

Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev tanımı ve yetkileri, Türk hukuk sistemindе kilit bir rol oynamaktadır. İşte bu mahkemelerin temel görevleri ve sahip oldukları yetkiler:

 • Suçların Nitelikleri: Ağır Ceza Mahkemesi, özellikle ciddi ve ağır suçları içeren davalarla ilgilenir. Bu suçlar genellikle şiddet içeren eylemler, ağır yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti gibi toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden eylemlerdir.
 • Yargılama Süreci: Ağır suçlardan dolayı yargılanacak kişiler için yargılama sürecini bu mahkemeler yönetir. Dosyanın detaylı bir biçimde incelenmesi, delillerin toplanması ve değerlendirilmesi işlemleri bu mahkemelerin yetki alanına girer.
 • Karar Yetkisi: Ağır Ceza Mahkemesi suçlu bulunan sanıklar için hapis cezası ve diğer yaptırımların yanı sıra beraat kararı da verebilir.

Bu mahkemelerin yetki alanları oldukça geniştir ve suçun niteliğine göre davaları karara bağlamak üzere tasarlanmıştır. Ağır Ceza Mahkemesi, toplum düzeninin korunması ve adaletin sağlanmasındaki en önemli unsurlardan biridir.

Ağır Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nda belirlenen suç tipine ve ceza süresine göre davaları ele alır. Örneğin, 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlar bu mahkemelerde görülür.

Özetle, Ağır Ceza Mahkemesi:

 • Ağır ve ciddi suçlarla ilgilenir.
 • Yargılama sürecini yürütür.
 • Karar verme yetkisine sahiptir.

Bu yetkiler doğrultusunda, Ağır Ceza Mahkemesi’nin toplumsal barış ve adaletin sağlanmasında merkezi bir göreve sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yargılama sürecinde adaletin tecelli etmesini sağlamak ve suçlulara gerekli cezayı vermek temel amacıdır.

Ağır Ceza Mahkemesi Sürecine Giriş: Davanın Açılması

Ağır Ceza Mahkemesi sürecine davanın açılması ile resmi bir başlangıç yapılır. Bu aşamada, suç duyurusunda bulunan kişi veya kurumun, yeterli delil ve bilgi birikimine ulaştıktan sonra, savcılığa başvurması gerekmektedir. İşleyiş şu adımlardan oluşur:

 • Suç Duyurusu ve Savcılık Başvurusu: Bir suçun işlendiğine dair bilgi veya belgeyle savcılığa başvurulur.
 • Ön İnceleme: Savcılık, suç duyurusunu inceleyerek, olayın Ağır Ceza Mahkemesi kapsamında olup olmadığına karar verir.
 • Soruşturma İzni: Ağır cezayı gerektiren suçlar için soruşturma izni verilmesiyle birlikte resmi soruşturma başlar.
 • Soruşturma Aşaması: Olay yerinde inceleme, tanık ifadeleri, kamera kayıtları gibi delillerin toplanması sürecidir.

Ağır Ceza Mahkemesi süreci, işlenen suçun niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterse de genel hatlarıyla yukarıdaki adımları takip eder. Özellikle şiddet içeren, kamu güvenliğini tehdit eden, terör gibi ciddi suç iddialarında, süreç daha karmaşık bir hal alabilir. Bu süreçte savcılık, delilleri ve olayın ayrıntılarını derinlemesine inceleyerek, Ağır Ceza Mahkemesi için gerekli iddianamenin hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütür. Kısacası, Ağır Ceza Mahkemesi sürecinin her adımı, dikkatli ve titiz bir inceleme gerektirir. Bu ilk aşama, davanın sağlıklı ve adil bir şekilde işleyişi için atılmış oldukça önemli bir adımdır.

Delil Toplama ve İddianamenin Hazırlanması Aşamaları

Ağır Ceza Mahkemesi süreci içerisinde hayati bir öneme sahip olan delil toplama ve iddianamenin hazırlanması aşamaları, davanın temelini oluşturur. Bu süreç, suçun aydınlatılması ve adaletin sağlanması için büyük önem taşır.

 • Delil Toplama: Soruşturma aşamasında savcı, olay yerinde bulunan delilleri toplar, tanıklarla görüşür ve uzman görüşlerine başvurur. Bu aşamada elde edilen bilgiler, davanın gidişatını doğrudan etkileyebilir. Ağır Ceza Mahkemesi bu delillerin çoğuna dayanarak karar verecektir.
 • İddianamenin Hazırlanması: Delil toplama aşamasının ardından, savcılık tarafından şüpheli hakkında suçlamayı içeren iddianame hazırlanır. İddianame, şüphelinin hangi suçlamalarla yargılanacağını ve hangi delillere dayanıldığını içermelidir. İddianame, ilgili mahkemeye sunulduktan sonra mahkeme tarafından kabul edilirse resmi dava süreci başlar.

Bu iki aşamanın her biri, Ağır Ceza Mahkemesi sürecinin başarıyla yürütülmesi için şu ana unsurları içerir:

 • Delillerin objektif ve tarafsız bir şekilde toplanması,
 • Delillerin kanuni sınırlar içerisinde ve doğru prosedürler kullanılarak elde edilmesi,
 • İddianamenin kapsamlı ve net bir şekilde hazırlanması,
 • Sürecin yasal süreçler çerçevesinde yürütülmesi.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın sağlıklı işlemesi için, bu evrelerde yapılan işlemler kritik bir rol oynar. Her adım, davanın açıklığa kavuşturulması ve hakikatın ortaya çıkarılması için olmazsa olmazlardandır.

Duruşmalar: Tanık Dinleme ve Savunma Yapma

Ağır Ceza Mahkemesi sürecindeki en can alıcı bölümlerden biri de duruşmalardır. Duruşma aşaması, adil bir yargılamanın temel taşlarındandır ve tüm delillerin, tanık ifadelerinin değerlendirildiği, sanık ve müdafaa tarafının savunma yapma fırsatı bulduğu kısımdır. Bu süreçte nasıl bir yol izlendiğine dair detaylara değinelim:

 • Tanık Dinleme: Duruşmalarda ilk olarak, iddianamede yer alan tanıklar dinlenir. Tanıklar, olayla ilgili bildiklerini mahkemede açıklarlar. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık dinlemeleri, davanın seyrini değiştirebilecek derecede önem taşır.
  • Tanık ifadeleri, delillerin anlaşılması ve olayın aydınlatılmasında kritik rol oynar.
  • Mahkeme, tanıkların güvenirliğini ve ifadelerinin tutarlılığını değerlendirir.
 • Savunma Yapma: Tanıkların dinlenmesi tamamlandıktan sonra, sanık ve avukatı savunma yapma hakkına sahiptir.
  • Sanık, suçlamalar karşısında bireysel savunmasını yapabilir veya avukatı aracılığıyla savunmasını sunabilir.
  • Savunma, suçlamalara cevap vermek, yanlış anlamaları düzeltmek ve lehte olan delilleri sunmak için fırsattır.
  • Ağır Ceza Mahkemesi, sunulan savunmaları dikkate alarak davanın gidişatını şekillendirir.

Bu aşamanın önemi, davanın sonucunu doğrudan etkileyen bilgilerin ve savunmaların sunulduğu bir platform olmasıdır. Hem tanık dinleme hem de savunma yapma süreçleri, kişinin adil bir yargılanma hakkının birer göstergesi olarak Ağır Ceza Mahkemesi pratiklerinin temelini oluşturur. Bu sebeple, hakim ve jüri üyeleri tarafından sunulan her bir detaya büyük dikkat gösterilir. Her iki taraf da argümanlarını en ikna edici şekilde sunmak için büyük çaba sarf eder. Bu sürecin titizlikle yönetilmesi, adalete olan güvenin korunması açısından hayati önem taşır.

Karar Aşaması ve Temyiz Süreci

Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sürecinin son aşaması karar aşamasıdır. Burada, mahkeme heyeti sunulan deliller, yapılan savunmalar ve dinlenen tanıklar üzerine bir karar verecektir. Bu aşama, davanın en kritik kısmı olarak kabul edilir. İşte karar ve temyiz sürecinin temel aşamaları:

 • Kararın Açıklanması: Mahkeme, davanın tüm detaylarını değerlendirerek suçlu ya da masumiyet hükmü verecektir. Ayrıca, mahkeme suçun niteliğine göre ceza tayin edecektir.
 • Gerekçeli Kararın Yazılması: Karar açıklandıktan sonra, mahkeme tarafından kararın nedenlerini içeren gerekçeli karar hazırlanır.

Eğer hükmedilen karara itiraz varsa, temyiz süreci başlayacaktır:

 • Temyiz Başvurusu: Kararın tebliğ edilmesinden itibaren belirli bir süre içerisinde, kararı veren Ağır Ceza Mahkemesi’ne ya da direk Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunulabilir.
 • Dosyanın Yargıtay’a İletilmesi: Temyiz başvurusu kabul edilirse dosya, Yargıtay’ın ilgili dairesine gönderilir.
 • Yargıtay İncelemesi: Yargıtay, dosyadaki delilleri ve hukuki süreci titizlikle inceler. Eğer hukuki bir yanlışlık veya eksiklik bulunursa, kararı bozabilir veya usulüne uygun bulduğu taktirde onaylayabilir.

Bu süreç, hukuki prosedürler çerçevesinde oldukça titiz ve detaylı bir inceleme gerektirir. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hüküm verdiği ciddi suçlarda, temyiz sürecinin adaletin sağlanması açısından büyük önemi vardır. Bu nedenle, tüm süreçlerin mevzuata uygun şekilde ve şeffaf bir ortamda yürütülmesi esastır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ağır Ceza Mahkemesine hangi davalarda başvurulur?

Ağır Ceza Mahkemesi, özellikle ciddi suçları içeren davalar için yetkili bir mahkemedir. Bu suçlar genellikle, adam öldürme, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, terörizm, devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar gibi eylemleri kapsar. Aynı zamanda suçun niteliğine göre, kanunda belirlenen hapis veya adli para cezasının üst sınırı ağır olan suçlar da bu mahkemelerde görülmektedir.

Ağır Ceza Mahkemesi süreci nasıl başlar?

Ağır Ceza Mahkemesi süreci, savcının hazırladığı iddianame ile başlar. Şüphelinin işlediği iddia edilen suçun ağır ceza kapsamında olması durumunda, dosya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilir. Mahkeme, iddianamenin kabulü ile dava açılır ve mahkeme süreci resmen başlamış olur. Ardından, mahkeme tarafından dava günü belirlenir ve taraflara tebliğ edilir.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmalar nasıl yapılır?

Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmalar, genellikle ciddiyet ve resmiyete uygun bir şekilde gerçekleştirilir. Tarafların ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, önce iddia makamının (savcının) sunumu yapılır. Ardından sanık veya sanık avukatı savunmasını yapar. Tanıkların dinlenmesi, delillerin sunulması ve çapraz sorguların yapılması gibi adli prosedürler takip edilir. Duruşmaların sayısı, davanın karmaşıklığına ve incelenen delillerin miktarına göre değişebilir.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar verme süreci nasıldır?

Karar verme süreci, bütün delillerin ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesiyle başlar. Mahkeme heyeti, duruşmada elde edilen bilgiler ışığında kanuni delilleri titizlikle inceler. Sonrasında, mahkeme heyeti kendi içinde görüşmeler yapar ve oybirliği veya oyçokluğu ile bir karar verir. Karar, mahkeme başkanı tarafından açık bir duruşmada okunarak taraflara ilan edilir. Verilen karara karşı belirli bir süre içinde istinaf (bölge adliye mahkemesi) veya temyiz (Yargıtay) yoluyla itiraz edilebilir.

Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazlar nasıl değerlendirilir?

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlara itiraz, yani istinaf veya temyiz süreci, kararın tebliğinden itibaren belli bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İstinafta, kararı veren mahkemenin bulunduğu bölgedeki Bölge Adliye Mahkemesi, temyizde ise Yargıtay ilgili dairesi itirazı değerlendirir. Bu süreçte, dosyanın tüm evrakları incelenir ve duruşma yapılması gerekirse duruşma açılır. İnceleme sonucunda itirazın kabulüyle kararın değişebileceği gibi, itirazın reddiyle kararın onanması da mümkündür. Her iki durumda da alınan kararlar nihai ve bağlayıcıdır.

KAYNAK : Av. Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı-Şişli-İstanbul

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir