2024 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

2024 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından…

2024 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2024 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu…

2024 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ

2024 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2024 YILI TARİFESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine…

Düğün organizasyonu için düzenlenen sözleşmede “Alınan kaparo iade edilemez. Merasimden vazgeçildiği takdirde aynı tarihli gün ve saat satılmaz ise anlaşmadaki ücret tam alınır.” şeklindeki madde haksız şart olup geçerliliği yoktur.

Düğün organizasyonu için düzenlenen sözleşmede “Alınan kaparo iade edilemez. Merasimden vazgeçildiği takdirde aynı tarihli gün ve saat satılmaz ise anlaşmadaki ücret tam alınır.” şeklindeki madde haksız şart olup geçerliliği yoktur. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/6310Karar No: 2021/11809Karar Tarihi:…

Dava dilekçesinde yol ve yemek ücretinin giydirilmiş ücrete dâhil edilmesine yönelik talep bulunmadığı halde giydirilmiş ücret belirlenirken yol ve yemek ücreti eklenmesi talep aşımı mahiyetindedir.

Dava dilekçesinde yol ve yemek ücretinin giydirilmiş ücrete dâhil edilmesine yönelik talep bulunmadığı halde giydirilmiş ücret belirlenirken yol ve yemek ücreti eklenmesi talep aşımı mahiyetindedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/10431Karar No: 2021/14429Karar Tarihi: 18.10.2021 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk (İş)…