İlamsız icra takibine karşı icra emri çıkarılamaz.Takip talebine aykırı olarak gönderilen icra emri süreye tabi olmadan şikayet yolu ile iptal edilebilir.

İlamsız icra takibine karşı icra emri çıkarılamaz.Takip talebine aykırı olarak gönderilen icra emri süreye tabi olmadan şikayet yolu ile iptal edilebilir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No: 2018/2997Karar No: 2018/7203Karar Tarihi: 03.07.2018 MAHKEMESİ: İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası…

Dava dilekçesinde talep konusu yapılmayan bir işçilik alacağı, dava konusu alacaklarla aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğmak şartıyla, ayrıca bu alacağa ilişkin peşin harç yatırılmak kaydıyla kısmi ıslahla talep edilebilir.

Dava dilekçesinde talep konusu yapılmayan bir işçilik alacağı, dava konusu alacaklarla aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğmak şartıyla, ayrıca bu alacağa ilişkin peşin harç yatırılmak kaydıyla kısmi ıslahla talep edilebilir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2022/10541Karar No: 2022/10151Karar Tarihi:…