Adli tatilde görülecek dava ve işlerden olmayan somut uyuşmazlık bakımından duruşma açılmadan adli tatil süresi içinde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Adli tatilde görülecek dava ve işlerden olmayan somut uyuşmazlık bakımından duruşma açılmadan adli tatil süresi içinde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas No: 2023/3887Karar No: 2023/6222Karar Tarihi: 26.10.2023 Avukat Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu-…

Dava dilekçesinde talep konusu yapılmayan bir işçilik alacağı, dava konusu alacaklarla aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğmak şartıyla, ayrıca bu alacağa ilişkin peşin harç yatırılmak kaydıyla kısmi ıslahla talep edilebilir.

Dava dilekçesinde talep konusu yapılmayan bir işçilik alacağı, dava konusu alacaklarla aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğmak şartıyla, ayrıca bu alacağa ilişkin peşin harç yatırılmak kaydıyla kısmi ıslahla talep edilebilir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2022/10541Karar No: 2022/10151Karar Tarihi:…

Asıl dava temyize tabi olsa da Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçtikten sonra açılan ve asıl dava ile birleşen katılma alacağı davası, asıl davadan bağımsız ve yeni bir dava olduğundan istinaf incelemesine tabidir.

Asıl dava temyize tabi olsa da Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçtikten sonra açılan ve asıl dava ile birleşen katılma alacağı davası, asıl davadan bağımsız ve yeni bir dava olduğundan istinaf incelemesine tabidir. Esas No: 2022/10449Karar No: 2023/2551Karar Tarihi: 18.05.2023 MAHKEMESİ:…

Dava dilekçesinde yol ve yemek ücretinin giydirilmiş ücrete dâhil edilmesine yönelik talep bulunmadığı halde giydirilmiş ücret belirlenirken yol ve yemek ücreti eklenmesi talep aşımı mahiyetindedir.

Dava dilekçesinde yol ve yemek ücretinin giydirilmiş ücrete dâhil edilmesine yönelik talep bulunmadığı halde giydirilmiş ücret belirlenirken yol ve yemek ücreti eklenmesi talep aşımı mahiyetindedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/10431Karar No: 2021/14429Karar Tarihi: 18.10.2021 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk (İş)…

Belirsiz alacak davasında alacağın tamamı dava konusu yapıldığı ve belirsiz alacak davasına konu edilen alacaklar bakımından ek dava açılamayacağı düşünüldüğünde, kesin talep sonucunu belirtmesi için süre verilmemesi hukuki dinlenilme hakkının kısıtlanmasına yol açar.

Belirsiz alacak davasında alacağın tamamı dava konusu yapıldığı ve belirsiz alacak davasına konu edilen alacaklar bakımından ek dava açılamayacağı düşünüldüğünde, kesin talep sonucunu belirtmesi için süre verilmemesi hukuki dinlenilme hakkının kısıtlanmasına yol açar. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/12403Karar…