Bankanın 89/1 haciz ihbarnamesine verdiği cevapla, borçlunun verdiği bilginin uyuşmaması halinde, icra dairesi, borçlunun hesap ekstresini bankadan isteyebilir.

Bankanın 89/1 haciz ihbarnamesine verdiği cevapla, borçlunun verdiği bilginin uyuşmaması halinde, icra dairesi, borçlunun hesap ekstresini bankadan isteyebilir. İstanbul BAM 21. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/1522Karar No: 2022/724Karar Tarihi: 15.02.2022 DAVANIN KONUSU: Şikayet (İcra Memur Muamelesi) KARAR TARİHİ: 15/03/2022 KARARIN…